Svenska Schipperke Ringen
 

Huvudmeny
Nyheter
 

 

 

 

    

 

 

 

Välkommen till

Svenska Schipperke Ringen

en rassammanslutning under specialklubben
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK), som i sin tur är ansluten till
Svenska Kennelklubben (SKK)

***

Om Schipperke Nytt

Tyvärr har vi inte lyckats publicera nummer 3 av Schipperke Nytt och det beklagar jag uppriktigt. Det har flera orsaker bl a att vår ambition att publicera resultaten från Rasspecialen i nr 3 var orealistisk och att jag som ordförande inte hade en riktig bild av situationen runt tidskriften. Nu gör vi dock vårt bästa för att kunna publicera nummer 3-4 i början av december. 

Några medlemmar har frågat efter tidskriften och det är givetvis mycket positivt eftersom det visar att den är saknad. Jag har också fått höra att man tycker att tidningen blivit allt sämre. Det är inte lätt att se hur man skall kunna producera en efterlängtad tidskrift med god kvalitet med de resurser vi har? Styrelsen har diskuterat några olika förslag som jag jobbar vidare med och jag avser att redovisa hur vi ser på tidskriftens framtid i början av året. 

Ordförande 

***

Förslag till nytt Uppfödarpaket inför 2015!

Läs här!

***

Här kan Du läsa svaren i SKK's enkät om Framtidens utställningsverksamhet!

***

Svenska Schipperke Ringen har en ny Facebooksida!

***

Välkommen att kontakta vår redaktör Anna Sillankorva om du vill bidra med material till Schipperke Nytt eller rentav ingå i redaktionen för tidningen!

Anna har e-post: annaiostby@spray.se

***

MÅNADENS BILD - Oktober

Fotograf E. Stormwall

Varje månad lägger vi ut en månadsbild inskickad av Ringens medlemmar. Bilderna kommer också att ligga under Bildgalleri. Välkomna att bidra med bilder!

 

ena