Vi Schipperke

Svenska Schipperke Ringen är en rassammanslutning under specialklubben Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK), som i sin tur är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).

 

Om schipperken

Schipperken är en utmärkt och trogen liten sällskapshund/arbetshund. Den är alert, vaken och oförtrutet intresserad av vad som händer runt omkring den. Den kan vara lite nonchalant mot främlingar men ska inte vara rädd och är otroligt tillgiven sin ägare och familj.

Den är i regel mycket barnvänlig och är med sin robusta kroppsbyggnad mer lämpad som lekkamrat till barn än många andra småväxta hundraser.


Nyheter

Dags för årsmöte 2016!

Medlemsaktiviteter

Nu är det snart dags för Svenska Schipperke Ringens medlemmar att meddela resultaten till SGVK för Årets Allroundhund 2015. Gå in på SGVK:s hemsida under Prov och Tävling och läs mer hur ni anmäler resultat från 2015. Det gäller att skynda på för anmälan ska vara inne före 1 februari för resultat under andra halvan av 2015.