Svenska Schipperke Ringen
 

Huvudmeny
Nyheter
 

 

 

 

    

 

 

 

Välkommen till

Svenska Schipperke Ringen

en rassammanslutning under specialklubben
Svenska Gårds- och Vallhundsklubben (SGVK), som i sin tur är ansluten till
Svenska Kennelklubben (SKK)

***

Kallelse

Svenska Schipperke Ringens Årsmöte

Lördagen den 14 mars 2015 kl. 12.00

Plats: Strängnäs

Information om adress kommer på hemsidan.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötesdagen.

Motioner sänds till sekr@schipperkeringen.se

 

I samband med att årsmötet öppnas bjuder Schipperkeringen på kaffe och smörgåsar. Anmäl om du vill fika till sekr@schipperkeringen.se.

Vi planerar samkväm och aktiviteter efter årsmötet.

Möjligheter till övernattning kommer att finnas.

Kompletterande information om programmet kommer att läggas ut på hemsidan

Ordförande 

***

Månadens Schipperke

Min Husse har betalt medlemsavgiften för 2015, hälsar Feliz!

***

Här kan Du läsa svaren i SKK's enkät om Framtidens utställningsverksamhet!

***

Svenska Schipperke Ringen har en ny Facebooksida!

***

Välkommen att kontakta vår redaktör Hans Lindgren om du vill bidra med material till Schipperke Nytt eller rentav ingå i redaktionen för tidningen!

Hans har e-post: info@schipperkeringen.se

***

Varje månad lägger vi ut en månadsbild inskickad av Ringens medlemmar. Bilderna kommer också att ligga under Bildgalleri. Välkomna att bidra med bilder!

 

ena