regelverk
"Årets vinstrikaste"

agility och hoppklass

regler årets agility-schipp

Tävlingen är öppen för alla medlemmar/ägare i Svenska Schipperke Ringen med SKK-registrerad hund. Poäng samlas under ett kalenderår.

Poängberäkningssystemet tar endast hänsyn till hundens/ekipagets egna prestationer i förhållande till felpoäng, tider och klass.

Du får tävla med maximalt 8 lopp.
Det ska vara fyra agilitylopp och fyra hopp. Aldrig mer än fyra lopp/gren.

Grundpoäng Klasskoeff.
Fel: hinderfel och tidsfel
0 fel 8 Klass 1 1,00
0,01-5 fel 6
5,01-10 fel 4 Klass 2 1,25
10,01-15 fel 2
15,01-ej diskad 1 Klass 3 1,50


Extrapoäng
Uppflyttning +2p* 
Championat +3p


*För att räkna med uppflyttningspoängen måste sista pinngivande loppet räknas med bland resultaten.

(Har man gått upp i klass 2 måste man alltså räkna med det sista klass 1-loppet där pinnen erövrats, i de totala poängen för att tillgodoräkna sig uppflyttningspoängen.)

Förklaring:
Man tar sin Grundpoäng och multiplicerar med klasskoefficienten.
Därefter lägger man till eventuella Extrapoäng.

Högsta klass 1-poängen.
8 nollade klass 1-lopp (4 ag + 4 hopp) = 8 x 8p = 64p. Klasskoeff. = 64 x 1,00 = 64 p.
Uppflyttad till klass 2 i både Ag och Hopp = +2p + 2p = 4p.
Totalt = 68 poäng (utan uppflyttning=64p).

Högsta klass 2-poängen.
8 nollade klass 2-lopp (4 ag + 4 hopp) = 8 x 8p = 64p. Klasskoeff. = 64 x 1,25 = 80 p.
Uppflyttad till klass 3 i både Ag och Hopp = +2p + 2p = 4p.
Totalt = 84 poäng (utan uppflyttning=80p).

Resultaten räknas endast från officiella tävlingar i Sverige.
Alla resultat finner du på SAGIK-tävling.

När du skickar in resultat skriv även in vilka tävlingar som hör till respektive resultat som styrker poängräkningen.