Arbetsgruppen för avel, hälsa och uppfödning
Denna grupp har en uppdragsbeskrivning som du finner här

Medlemmar i gruppen är:

Eva Ängwald (sammankallande), Evelina Kongbäck, Agneta Lindberg, Anna Fransson (styrelserepr.)

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen så kan du skicka ett meddelande via formuläret nedan.