Arbetsgrupp för Utställningar
Denna grupp har en uppdragsbeskrivning som du finner här.

Medlemmar i gruppen är:
Berit Johnsson, Karin Karlsson, Eva Siggstedt, Eva Ängwald.

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen för utställningar så kan du göra det via formuläret nedan.