Arbetsgrupp för Utställningar
Denna grupp har en uppdragsbeskrivning som du finner här.

Medlemmar i gruppen är:
Berit Johnsson,  Eva Ängwald, Pia Bleckert

Vill du komma i kontakt med arbetsgruppen för utställningar så kan du göra det via formuläret nedan.