Schipperke Nytt är Svenska Schipperke Ringens medlemstidning. Vårt mål är att den ska vara en given läsning för varje schipperkeentusiast. Den ska tillgodose alla medlemmars intressen och vara Schipperke Ringens ansikte utåt. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år till medlemmar, med utgivning i mars/april, juni, september och december.

Innehåll som vi vill förmedla är:

  • Schipperke Nytt ska spegla det arbete som sker inom föreningen Svenska Schipperke Ringen så som avel, hälsa, BPH/MH, tävlingar, styrelsearbete, uppfödarträffar samt spegla de aktiviteter som sker nationellt och internationellt.
  • Schipperke Nytt ska främja goda schipperkeliv genom att ge tips på aktiviteter, träning och omvårdnad och hälsa. Den ska skriva om träning och uppmana och utmana till tävling. Tidningen ska lyfta fram schipperkeekipage på tävlingsplan på alla nivåer.
  • Schipperke Nytt ska förmedla kunskap om schipperkerasen i form av artiklar, notiser, rapporter och kåserier.
  • Schipperke Nytt ska ha bredd och vara en tidning för alla schipperkeägare – oavsett om du tränar och tävlar med din hund eller enbart har din hund som en kär familjemedlem.


I redaktionen för Schipperke Nytt har vi samlat Schipperke Ringens fyra kommunikationskanaler:
medlemstidningen, hemsidan och vår facebook och instagramsida. Webbmaster är  Tilda Carinder, moderator för facebook respektive instagram är Tilda Carinder och Louise Danielsson. I redaktionen:  Kristina Lindberg  som ansvarar för innehåll och tidningens form och utseende. Ansvarig utgivare för tidningen är Svenska Schipperke Ringens ordförande Gunilla Kärrbrand.