Här kan du se vilka som sitter i styrelsen, vilka våra revisorer och -suppleanter är,
samt även vilka personer som utgör rasklubbens valberedning.
Vill du kontakta någon av oss hittar du e-postadresserna nedan.
Det går också bra att kontakta oss via vårt kontaktformulär
Har du något förslag till valberedningen finns ett formulär för det längst ner på den här sidan.

Ordförande

Gunilla Kärrbrand
1 år

ordf.schipperkeringen@gmail.com
info@husses.se

tel.nr  073-826 99 17

Vice ordförande /Ledamot

Sanna Wallma
2 år
tel.nr 076 833 85 25

sekreterare/ ledamot

Pia Bleckert
2 år

sekr.schipperkeringen@gmail.com
tel.nr  076-305 96 69

ledamot /kassör

ordinarie ledamot

Gintare Mullback
2 år

ordinarie ledamot

Yvonne Mättä

ordinarie ledamot

Mariana Femling

Supleant

Gabrial Hurtado

Suppleant

Linda Pettersson
 

suppleant

Liisa Sander

Revisorer

Marianne Ors
1 år
Charlotta Kabo Stenberg
1 år

 

revisorsuppleanter

Åsa Edman
1 år

Johan Fornäs
1 år

valberedning

Ewa Lönn
1 år
Sammankallande 
tel.nr  070-316 59 33

plexis813@gmail.com

Evelina Kongbäck
2 år

tel.nr  073-447 39 76

evelinakongback@gmail.com

Bo Svensson
1 år

tel.nr  070-666 34 87

bo.sn@telia.com

Förslag på styrelsemedlemmar

Här kan du lämna förslag på någon som du tror skulle passa i SSR styrelse, du kan även föreslå dig själv

  • e-post, telefonnummer eller postadress