Styrelse

Ordförande

Rebecka Mäkiniemi
Ansvarig för övergripande ärenden

Vice ordförande

Charlotta Kabo Stenberg
Ansvarig för övergripande ärenden jämte ordföranden samt valpinformatör

Sekreterare

Anna Fransson
Ansvarig för beslutsprotokoll samt skrivelser och förslag som lämnas till styrelsen

Kassör (adjungerad)

Laila Runesson
Ansvarig för ekonomiska frågor

Ordinarie Ledamot

Rebecka Högegård
Ansvarig för aktiva schipperke ekipage och medlemsaktiviteter

Suppleant

Gunilla Tornberg
Utställningssamordnare

Suppleant

Anna-Kari Bill