Här kan du se vilka som sitter i styrelsen, vilka våra revisorer och -suppleanter är,
samt även vilka personer som utgör rasklubbens valberedning.
Vill du kontakta någon av oss hittar du e-postadresserna nedan.
Det går också bra att kontakta oss via vårt kontaktformulär

Ordförande

Gunilla Kärrbrand
1 år

ordf.schipperkeringen@gmail.com
info@husses.se

tel.nr  073-826 99 17

Vice ordförande

Kristina Lindberg
2 år

tel.nr  070-288 19 43

sekreterare/ Suppleant

Pia Bleckert
1 år

sekr.schipperkeringen@gmail.com
tel.nr  076-305 96 69

kassör

ordinarie ledamot

Vakant

ordinarie ledamot

Vakant

ordinarie ledamot

Vakant

Ordinarie ledamot

Vakant

Suppleant

Gintare Mullback
1 år

suppleant

Vakant

Revisorer

Marianne Ors
1 år
Charlotta Kabo Stenberg
1 år

 

revisorsuppleanter

Eva Siggstedt
1 år

Krister Esping
1 år

valberedning

Ewa Lönn
1 år
Sammankallande 
tel.nr  070-316 59 33

plexis813@gmail.com

Evelina Kongbäck
2 år

tel.nr  073-447 39 76

evelinakongback@gmail.com

Bo Svensson
1 år

tel.nr  070-666 34 87

bo.sn@telia.com