Här kan du se vilka som sitter i styrelsen, vilka våra revisorer och -suppleanter är,
samt även vilka personer som utgör rasklubbens valberedning.

Ordförande

Berit Johnsson
1 år, omval

Vice ordförande

Lydia Söderlund
1 år kvar

sekreterare

Anna Fransson
1 år kvar

kassör

Laila Runesson
1 år kvar

ordinarie ledamot

Gunilla Kärrbrand
2 år, nyval

Ordinarie Ledamot

Louise Danielsson
2 år, nyval

ordinarie ledamot

Tilda Carinder
2 år  nyval

Suppleant

Ulrika Söderlund
1 år, omval

Suppleant

Annika  Eldh
1 år, omval

Revisorer och -suppleanter

Revisor Lotta Bünsow, 1 år omval
Revisor Elisabeth Collin Jonsson, 1 år omval                              Revisorsuppleant Eva Siggstedt, 1år omval
Revisorsuppleant Mia Sundin, 1 år omval

valberedning

Sammankallande Evelina Kongbäck, 1 år nyval
Ledamot Tina Broberg, 1 år kvar
Ledamot Eva Lönn, 2 år nyval