Styrelse

Ordförande

Berit Johnsson
Ansvarig för övergripande ärenden

vice ordförande

Lydia Söderlund

sekreterare

Anna Fransson

kassör

Laila Runesson
Ansvarig för ekonomi och medlemsregistret

Ordinarie Ledamot

Gunilla Tornberg

ordinarie ledamot

Rebecka Högegård

ordinarie ledamot
VAkant

Suppleant

Ulrika Söderlund

Suppleant

Annika  Eldh