OBS! Gäller EJ utställning, då dessa resultat inhämtas på annat sätt.

I formuläret nedan lägger du in dina uppgifter.
Dipolom till de tio bästa plus rosetter till placering 1-3 delas ut i samband med årsmötet, eller skickas om du ej har möjlighet att delta. 
Senast 17 januari vill vi ha dina uppgifer.