Kallelse till
Årsmöte

Lördagen den 23 mars kl 12.30
Lunch serveras från kl 11.30
Årsmötet hålls på Nordic Camping i Västerås.
I samband med årsmötet delas rosetter och/eller diplom ut
till 2018 års mest framgångsrika ekipage.
 
Anmälan till årsmötet
görs via formuläret nedan.

  • Om du vill anmäla fler än en person går det bra. Skriv då antal i meddelanderutan nedanför.