Härmed kallas alla medlemmar till 
Årsmöte 2020

Lördagen den 29 februari kl 12.30
Lunch serveras från kl 11.30
Vi vill ha din anmälan senast 1 februari. 

Årsmötet hålls
Studiefrämjandets lokal på Rosenbergsgatan 6, Jönköping

I samband med årsmötet delas rosetter och/eller diplom ut
till 2019 års mest framgångsrika ekipage.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet dvs. 12.30 1:a februari.
 

  • Om du vill anmäla fler än en person går det bra. Skriv då antal i meddelanderutan nedanför.