HANHUNDAR till avel

För mer information om hanhundarna som står till avel se Svenska Kennelklubbens Avelsdata
Hanhundsägarna ansvarar själva för sin bedömning av hundarnas lämplighet att användas i avel och att även försäkra sig om att tiken som betäcks är lämplig.
Annonsering för medlemmar är gratis.

Läs gärna vad SKK säger om avel:
Avel och uppfödning
Att föda upp hundar inom SKK

  • Klistra in länken till din hunds sida i SKK:s databas
  • (max 50 MB)