HANHUNDAR till avel

För mer information om hanhundarna som står till avel se Svenska Kennelklubbens Avelsdata
Hanhundsägarna svarar själva för hundarnas lämplighet att använda i avel.

SE 46907/2012
Dino Blackline Czech

Ägare:
Hans Lindgren
Smeakalles väg 33
432 78 Tvååker
Tel: 0702-63 41 14
hansvaldemar.lindgren@gmail.com

SE 50994/2013
Glencross Higgins

Ägare:
Annika Eldh
Kronovägen 14
370 43 Sturkö
Tel: 0704-49 92 36
eldhan@hotmail.com

SE14008/2012, FI35904/16
Kärrets's Enterteiner

Ägare:
Petra Berglund
Smultronvägen 9
AX-22410 Godby
Åland, Finland
Tel: +358 405 94 01 90
rosen0390@hotmail.com

S35793/2008
Balders Hage Pascal

Ägare:
Stina Sköld
Lutgatan 6
811 52 Sandviken
Tel: 076-348 35 09
stina.skoeld@gmail.com