HANHUNDAR till avel

För mer information om hanhundarna som står till avel se Svenska Kennelklubbens Avelsdata
Hanhundsägarna ansvarar själva för sin bedömning av hundarnas lämplighet att användas i avel och att även försäkra sig om att tiken som betäcks är lämplig.

Läs gärna vad SKK säger om avel:
Avel och uppfödning
Avel - broschyr (Avelspolicy, regelverk, bestämmelser, hälsoprogram, riktlinjer med mera)
Att föda upp hundar inom SKK


SE 50994/2013
Glencross Higgins

Ägare:
Annika Eldh
Kronovägen 14
370 43 Sturkö
Tel: 0704-49 92 36
eldhan@hotmail.com