Valphänvisning via svenska schipperke ringen

För att få valphänvisning via Svenska Schipperke Ringen samt att få vara med på Svenska Schipperke Ringens uppfödarlista krävs följande:

  •  Uppfödaren ska följa Svenska Kennelklubbens grundregler för hunduppfödning.
  •  Uppfödaren ska följa svenska djurskyddslagen vid avel. 
  •  Uppfödaren ska betala medlemsavgift till Schipperkeringen för att få annonsera på uppfödarsidan samt finnas med på kennellistan.
  •  Uppfödaren ska betala in 100 kr till SSR för varje SKK-registrerad valp. Avgiften erläggs under 4-7:de levnadsveckan. Valpköparen får då gratis medlemskap under kalenderåret.
  • Efter valpen är såld: rapportera in ägaruppgifterna för den nya valpen till Schipperkeringens medlemsansvarige. 

 Gäller även fodervärdshundar/hundar med bibehållen avelsrätt. (senast 12 v efter valpens födelse).
 
Svenska Schipperke Ringen strävar efter att bevara schipperken som den sunda och friska ras den är.
Svenska Schipperke Ringen strävar också efter att komma tillrätta med defekter som då och då dyker upp i form av höftledsdysplasi, Legg Perthes, patellaluxation, kryptorchism, epilepsi och bettfel.
 
Den som har en hane eller tik och tänker låta den gå i avel, bör:

  • vara väl förtrogen med och följa Svenska Kennelklubbens grundregler.
  • tänka på att du har ett ansvar gentemot blivande ägare och ev. uppfödare.

Framtida schipperkeuppfödare och -ägare kommer att tacka dig för dina insatser för rasens framtid.
 
Svenska Schipperke Ringens rekommendationer innan hunden/hundarna används i avel är följande :

  • hanhunden har uppnått 18 månaders ålder.
  • tiken har uppnått 24 månaders ålder.

 
Båda föräldradjuren ska ha varit utställda minst en gång officiellt - således efter 9 månaders ålder i officiell klass.
Uppfödaren ska vara väl förtrogen med och följa Svenska Kennelklubbens grundregler.
Uppfödaren ska betänka att han/hon har ett ansvar gentemot blivande ägare och ev. uppfödare. 

Anmäl din valpkull här!
 
Valpkull finns för hänvisning hos valphänvisarna samt på Ringens hemsida tills valparna är 10 veckor gamla. Om fortsatt hänvisning önskas, ska uppfödaren meddela valphänvisarna och kassören om antal kvarvarande valpar, annars tas kullen bort från hänvisning. Fortsatt hänvisning sker i så fall tills valparna är sålda och annonsen läggs överst. 
Det åligger varje uppfödare att meddela ansvarig för medlemsregistret valpköparnas kontaktuppgifter för att de ska få gratis medlemskap år 1. Klicka här så kommer du direkt till den sidan där du kan fylla i dessa uppgifter.