Anmäl valpkull

Här får uppfödare som är medlemmar i Svenska Schipperke Ringen och som följer kraven i ringens uppfödarpaket/valpredovisningskrav lägga ut annonser. 

Formuläret fylls i med dina egna uppgifter först.
Sedan fyller du i uppgifter om hanen för att fortsätta med uppgifter om tiken.
Därefter fyller du i uppgifter om valparna.
Formuläret skickas sedan till Schipperke Ringens e-post och valpkullen läggs sedan ut på hemsidan.

  • (åååå-mm-dd)
  • Separera med kommatecken (,)
  • Separera med kommatecken (,)
  • (åååå-mm-dd)
  • (åååå-mm-dd)
  • (åååå-mm-dd)
  • Anges i procent (%)